U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Tako mi vremena, - Čovjek, doista, gubi, Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. (Kur'an, Al-'Asr)

15.01.2008.

Ah vas dvoje s kojih patiVehne lice, prsti stare,
mraz naiso na behare...
Vjecni san ce skoro doci,
ah za vama nece proci..
U tisini zemnog praha
zvacu tebe i Allaha...

Subhan Allah, aman Allah,
derman Allah, nu asije!
Ah, sto ces me za to karat,
Ti mi ovo serbe lijes?

Evlija sam il maskara,
u kog sam se zagledao
u tvoj obraz il Slikara
Koji ga je naslikao?

Ah, vas dvoje, s kojih patim,
ne mogu se nagledati...

Subhan Allah, aman Allah,
derman Allah, nu asije!
Ah, sto ces me za to karat,
Ti mi ovo serbe lijes?

Dva izvora ko lopoci,
sunce sto odsvakle grije...
Velahavle, sta to pijem?
Duboke i svijetle oci!
I kad struhnu bijele kosti,
ja cu piti te svjetlosti...

14.01.2008.

Džemila!!!

Bolan sam ti, vidiš me
spopala me groznica!
Ašk mi srce razdire,
šta ću bez tvoga lica?

Plamen me je obuz'o,
kiša čelo previla,
sve od čežnje za tobom.
Draga moja Džemila!

Džemila, Pogledaj me, Džemila!
nisi ni od kog bila
ko od mene voljena,
od mog srca slomljena!

Ašik,Džemal,sevdali,
kao Musa se svali
pokraj grma, Vallahi
u plamenu ljubavi!

Oko mene-kupine....
Brdo s spoljem se sravni -
od čeg dršću planine,
s mojim srcem ljubavnim!

Samo to sam želio,
draga moja Džemilo:
da ti vidim solufe
za spletenim demirom!

07.01.2008.

Koliko se spremamo da ispunimo ono što nas Poslanik s.a.w.s. duži???

Abdullah ibn Omer ibn el-As je upitan koja će dva grada biti prva osvojena: Kostantinopolis ili Rim? On je izvadio fragment iz svojeg sanduka pa rekao:

„Upitan je Poslanik, a.s., isto ovo. –Ashabi su znali da će oba grada biti osvojena, ali je pitanje bilo koji od njih će biti prvi osvojen. Poslanik, a.s., je rekao: »Heraklov grad će biti prvi osvojen.«

Znači, Kostantinopolis će biti prvi osvojen.

Ovo se uistinu i dogodilo. Ovaj grad je osvojio ambiciozni osmanlijski omladinac po imenu Muhammed bin Murad, u historiji poznat kao Mehmed el-Fatih. On je pročitao hadis Poslanika, a.s., koji glasi:

»Osvojit će se Kostantinopolis. Divan li će biti njen vladar, divna li će biti ta vojska.«

Njegova duša je zaželjela da njegova vojska bude ta koja je obećana i da on bude opjevani vladar. Počeo je spremati planove i strategiju za oslobađanje Kostantinopolisa i oslobodio ga je kada je imao samo 23 godine.

Neka za ovo znaju naši mladići. Neka znaju za ovakve ambicije i snove.
Kostantinopolis je osvojen na poznati način. Jahač Mehmed el-Ftih je ušao u Kostantinopolis 1453. godine sa aluzijske strane ka evropskoj.
Ko je od vas posjetio Istanbul i Fath oblast i Fatihovu džamiju, našao je sigurno ovaj hadis ispisan na vratima: »Osvojit će se Kostantinopolis. Divan li će biti njen vladar. Divna li će biti ta vojska.«

Kostantinopolis je osvojen, dakle, ostalo je još osvajanje Rima. Tako nas obveseljava Poslanik, a.s. Čekamo da se osvoji Rim, odnosno Italija, ili preciznije Vatikan. Oni znaju svoju sudbinu ali je vješto kriju i odgađaju. To bi značilo povratak islama u Evropu po drugi put. Draga braćo, islam je najprječi cijelom Zapadu. Zapad je uspio da odleti na Mjesec, ali se nije prvo na Zemlji usrećio. Ljudi tamo pate od brige i potištenosti. Od psihičke rasijanosti i života koji nema svrhe, niti slasti. Žive život u nirvani i zato je mnogo onih koji sami sebi oduzimaju život. Njihova civilizacija nije nasitila duhovni apetit, niti je ispunila akaidski vakuum. Oni žele nešto drugo. Oni su postigli civilizaciju, ali tragaju za njenu zamjenu, a ta zamjena se nalazi kod nas.

Da li mi nudimo napaćenom svijetu spomenutu zamjenu? Da li nosimo zastavu? Da li svijetu nosimo njenu poslanicu?

Ne postoji niko, osim nas koji posjeduje mogućnost spašavanja. Ne postoji niko, osim nas koji posjeduje spasilački čamac. Islam je jedino spasilački čamac. Ali, kako ćemo prirediti islam svijetu kada ga u našim kućama nismo ispravno shvatili, niti primijenili. Mi smo odgovorni za zabludu naroda. Allah, dž.š., će nas pitati o milijardama ljudi koji nisu sve do danas upoznali ništa, jer ne prikazujemo islam onako kako treba. Mi smo zauzeti međusobnom borbom, materijalizmom koji nas je potopio. Nismo zainteresirani svojom vjerom kao što su drugi zainteresirani njihovom. Kršćanstvo je mobiliralo vojske misionara (preko četiri miliona), i uložilo milijarde dolara u te svrhe. Organizovan je kongres u Koloradu u kojem se za samo jednu noć prikupilo milijardu dolara. Milijardu dolara se besprekidno donira kao pomoć crkvi.
Da li mi pomažemo našu vjeru kao što drugi pomažu svoju? Od nas se to traži.

Svakom muslimanu i muslimanki je okačen dug oko vrata. Taj dug jeste rad za islam u istoj mjeri kao što radimo sa islamom. Da pozivamo u ovu vjeru iznutra i s vana, a da se ne bojimo islama. Mnogi ljudi se boje islama.

Islam je izvor sigurnosti, a ne straha.
Od islama se ne boji niko, osim degenerika.

02.01.2008.

ILAHIJA - procitaj i razmisli!

AH IHVANI, MERHABA


Ah ihvani, merhaba,
Najljepše je kod Rabba,
Ašiku se dopada.
La ilahe illallah

Kad se srce razgrije,
Duša okov razbije,
Tad se Rabbu putuje.
La ilahe illallah

Srcem Rabba voliti,
Sa Resulom moliti,
On ce ti kazivati.
La ilahe illallah

Ovaj dunja prolazi,
Za cas jedan sve to bi,
Srce moje ti búdi.
La ilahe illallah

Ovaj dunja varka je,
Niko nezna kakav je,
Ašik budi - saznaceš.
La ilahe illallah

Derviš Zakir čudan je
Za Gejlanom ašik je
Njegov zikir samo je
LA ILAHE ILLAHLLAH!

30.12.2007.

Ademov sine

SIN ADEMA RAVNODUSAN (jadan), posta nefsu pokorni
kao životinja divlji, ostao je travu pasti,

Nikako na smrt ne misli, ne spominje smrtnoga dana
I nije mu dosadio ovaj svijet, obuze ga zabluda

Niti sinovi primaju savjet, niti junaci pokajanje
Nit muško Boga moli, teški ih vjetrovi omeli

Kroz put gospoda utanjila, i ne zna da je fukara
i izbi iz vode rahmeta i uroni u nefs vodu jezera

Yunus kaže alimom, nemoj postat zalimom
Svakako boj se smrti, svi rođeni su UMRLI!

Junus Emre

22.11.2007.

ILAHIJA - procitaj i razmisli!

AH IHVANI, MERHABA


Ah ihvani, merhaba,
Najljepše je kod Rabba,
Ašiku se dopada.
La ilahe illallah

Kad se srce razgrije,
Duša okov razbije,
Tad se Rabbu putuje.
La ilahe illallah

Srcem Rabba voliti,
Sa Resulom moliti,
On ce ti kazivati.
La ilahe illallah

Ovaj dunja prolazi,
Za cas jedan sve to bi,
Srce moje ti búdi.
La ilahe illallah

Ovaj dunja varka je,
Niko nezna kakav je,
Ašik budi - saznaceš.
La ilahe illallah

*ihvani - brate moj (ar.)
*Rabb - Gospodar Allah dž.š.
*Ašik - osoba koja ima ljubav, voljenje, gori u ljubavi za el-Hakkom. Sve sufije daju veliku važnost ašku i dijele ga na dvoje: 1. prolazni ašk - osjećaj ljubavi prema izvjesnoj osobi; 2. istinski ašk - ljubav prema Allahu dž.š.
*Resul - Poslanik Muhammed s.a.w.s.
*dunja - ovaj svijet

22.11.2007.

Kako ojačati ljubav prema Allahu dž.š.

Jahja b. Muaz kaže:"Koliko se bojiš Allaha, toliko će te poštovati stvorenja, koliko voliš Allaha, toliko će te voljeti stvorenja, koliko se baviš Allahom, toliko će se stvorenja baviti tobom"!

  

 1. Učenjem Kur'ana sa razmišljanjem o njegovom sadržaju i razumijevanjem njegovih značenja i poruka. Studija o svakoj riječi, čak studija o svakom harfu. 

2. Približavanje Allahu putem dobrovoljnih ibadeta (nafila) nakon obavljenih fardova. Zasigurno se time postiže Allahova milost i pojačava ljubav prema Allahu.

3. Stalna svijest o Allahu, koja se ostvaruje putem jezika, srca i djela koja se čine s ciljem postizanja Allahova zadovoljstva. Koliko je jaka svijest o Allahu, tolika je i ljubav prema Njemu.

4. Davanje prednosti Allahovom naređenju nad željama, nagonima i strastima.

5. Otvaranje srca za Allahova lijepa imena, Njegova svojstva i njihovo spoznavanje u svakodnevnom životu.

6. Shvatanje Allahovih dobara, blagodati, Njegova dobročinstva, milosti i darežljivosti. Onaj koji daruje, obavezuje na ljubav.

7. Nešto što je najvažnije. Raznježivanje, smekšavanje srca pri stajanju pred Allahom.

Neposrednost u ibadetima. Snažan izraz u dovi. Ubjeđenje u uslišanje. Sve su to faktori što pojčavaju ljubav.

8. Osamljivanje sa Allahom u vrijeme Njegova silaska na dunjalučko nebo. Pred ili u zoru, sat prije sabah namaza. Istigfar, teoba i iskren vapaj za milošću. Eto novih impulsa ljubavi.

9. Druženje sa onima koji vole Allaha, upijanje svake korisne riječi koju kažu i išareta koji učine.

10. Otklanjanje svakog uzroka koji umanjuje ili slabi ljubav prema Allahu. Svake misli koja odvodi od svijesti o Allahu.

Napisao H. Subašić   
03.10.2007.

Bitka na Bedru

„I kada ste od Gospodara svoga pomoc zatrazili, On vam se odazvao: „Poslat cu vam u pomoc hiljadu meleka koji ce jedni za drugima dolaziti. Allah je to zato ucinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vasa umirila; a pobjeda je samo od Allaha - Allah je zaista Silan i Mudar...“El-Enfal 9-10

U svetom mjesecu Ramazanu, 17. dana, a druge godine po hidžri, dogodila se prva i najznačajnija bitka u povijesti Islama - Bitka na Bedru. U njoj je sudjelovao i poslanik Muhammed, s.a.w.s.. Allah, dž.š., je tu bitku u Kur'anu nazvao riječima: "Dan odluke i razdvajanja (jevmul-furkan)", jer je tada došlo do razdvajanja istine od laži, i odvajanja pravog puta od šejtanskog puta. Povod bitke na Bedru je izlazak Poslanika s.a.w.s., sa grupom ashaba radi presretanja kurejšijske karavane koja se kretala iz Šama prema Mekki. Nema nikakve sumnje u opravdanost ovog postupka, jer su Kurejšije tada bile u ratu sa Poslanikom, salallahu alejhi ve selem, i između njih nije bilo nikakva ugovora. Osim toga, oni su protjerali muslimane iz Mekke, oduzeli im sav imetak i žestoko se suprotstavili Poslanikovom s.a.w.s., pozivu u obožavanje samo Allaha, Jedinog! Poslanikova s.a.w.s. vojska je brojala malo više od 300 boraca, koji su se ravnomjerno smjenjivali na dva konja i 70 deva. Muslimani nisu krenuli na Bedr radi bitke, međutim, Allah, subhanehu ve teala, je htio da dođe do okršaja između Njega i njegovih neprijatelja, i da se ispuni ono što je On već odredio!

 

NEKE OD PORUKA BEDRA:

 

Propisanost međusobnog dogovaranja (šura), pogotovo u stvarima koje se tiču opšteg muslimanskog interesa, jer se Poslanik s.a.w.s., konsultovao sa ashabima o planu vođenja bitke sa idolopoklonicima na Bedru.

 

Obaveznost poštovanja i pridržavanja dogovora i ugovora, što se jasno vidi u zahtijevu Poslanika s.a.w.s., kada je tražio od ensarija da se izjasne hoće li stati uz njega s.a.w.s., u slučaju da spomenuta karavana izmakne, i da dođe do borbe sa mušricima.

 

U ratu je nužno koristiti se logikom i lukavstvom.

 

Bitka na Bedru je najljepši primjer tome kako se načelo ispoljavanja neprijateljstva prema nevjernicima u praksi sprovodi. Tada se otac borio protivu sina, i sin protivu oca, i protivu svoga amidžića ...

 

Učestvovanje meleka u redovima vjernika, a protivu idolopokloničke vojske. Neki od njih su bili viđeni, a od nekih su tragovi bili primjećeni, što također predstavlja jednu od poslanikovih s.a.w.s.. mu’udžiza.

 

Šejtan, svoju idolopokloničku braću ostavlja na cjedilu, bježeći s bojnoga polja, jer je vidio prisustvo meleka u bitki na Bedru, nakon što je naveo mušrike na borbu, započinjući je zajedno sa njima!

 

O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli i odvažni budite, i neprestano Allaha spominjite, da biste postigli što želite! 46. Pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da nebiste klonuli, i bez borbenog duha ostali, i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih!!!

13.09.2007.

RAMAZANSKA PORUKA

Zabilježeno je da je Allahov Poslanik na posljednjoj džumi u mjesecu ša'banu, poslije zahvale Allahu, održao sljedeću hutbu:


"O ljudi, došao vam je mjesec ramazan sa berićetom, rahmetom i magfiretom, mjesec koji je najberićetniji od svih mjeseci, čiji su dani važniji od svih drugih dana, čije su noći značajnije od svih drugih noći, čiji su časovi (trenuci) bolji od svih drugih časova. To je mjesec u kome ste pozvani Allahu u gostoprimstvo gdje ste određeni za one kojima će On počasti ukazati. Vaše disanje u ovome mjesecu je tesbih, a spavanje ibadet. Vaš posao koji obavljate u ovom mjesecu biće Primljen kod Allaha, a dova uslišena.


Tražite od svoga Gospodara, iskrenim nijjetom i čistim srcem da vas pomogne u postu koji vam je propisao i u učenju (čitanju) Knjige koju vam je objavio. Nesrećan je samo onaj kome je u ovom mjesecu uskraćen Allahov oprost. Sjetite se dok ste gladni i žedni, gladi i žeđi Sudnjeg dana. Dijelite onima koji su siromašni i napušteni. Poštujte starije i imajte milosti prema mlađima. Održavajte rodbinske veze.


Oborite poglede od onoga što vjerniku nije dopušteno gledati i što je vjerniku zabranjeno slušati. Smilujte se prema siročadima drugih i Allah de se smilovati prema vašim. Tražite od svoga Gospodara da vam oprosti grijehe. Dignite svoje ruke Allahu sa dovom poslije svakog namaza. To je najbolje vrijeme za dovu u kome Allah obasipa svoje robove milošću i prima dovu koja mu bude upućena.


O ljudi, vaše duše su ovisne o vašim djelima. Oslobodite ih traženjem oprosta od grijeha. Vaša leđa su natovarena teškim teretom. Ublažite tu težinu što dužom sedždom. Znajte da se Allah kune svojom veličinom da neće mučiti one koji klanjaju i sedždu čine i da ih neće uplašiti džehennemskom vatrom na Dan kad de se svi ljudi dići pred Gospodarem svjetova.

02.09.2007.

Ahiretski uspjeh je važniji od dunjalučkog

Priča se da su u davna vremena mu'min - vjernik i kafir - nevjernik pošli da love ribu. Kada god bi nevjernik bacio mrežu u vodu spomenuo bi neka svoja hožanstva i svaki put bi izvukao mnogo ribe. Vjernik je svaki put spominjao ime Allahovo, ali ne uhvati baš nijedne ribe. Tek pred sami zalaz sunca uhvati se u njegovu rnrežu jedna jedina riba, ali se i ona nekako izmigolji iz mreže i otplovi u vodu. Vjernik se vrati kući ne noseći baš ništa, a nevjernik se vrati noseći cijeli tovar ribe. Melek, koji je bio zadužen da prati tog vjernika, se zbog njegovog slabog ulova prosto ožalostio, a kada se uzdigao na nebesa, Uzvišeni Allah mu pokaza mjesto u Džennetu koje je bilo pripremljeno za tog vjernika, pa Melek jako obradovan, reče:
- Tako mi Allaha! Ništa tom čovjeku neće nauditi šta god da ga zadesi na dunjaluku kada ga ova divota u Džennetu očekuje!
Onda je tom istom Meleku pokazano mjesto u Džehennemu koje je bilo određeno za onog nevjernika, pa kada je Melek to vidio on uzviknu:
- Allaha mi! Ništa mu neće koristiti sve ono što stekne na dunjaluku kada poslije toga mora da bude bačen u ovu strahotu!


Stariji postovi

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
<< 01/2008 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031MOJI LINKOVI

NEJMA MOČI SLAVNIJE
Ah nice bir uyursun uyanmaz misin
Göçtü kervan kaldik daglar basinda
Çagrisir tellallar inanmaz misin
Göçtü kervan kaldik daglar basinda

Emr-i hac göçeli hayli zamandir
Muhammed cümleye dindir imandir
Delilsiz gidilmez yollar yamandir
Göçtü kervan kaldik daglar basinda

Yunus sen bu dünyaya niye geldin
Gece gündüz Hakki zikretsin dilin
Enbiyaya ugramaz ise yolun
Göçtü kervan kaldik daglar basinda

Ko ostaje, selamimo
S dunjaluka ić' počesmo,
ko ostaje selamimo,
ko nam hajr dovu čini,
od srca ga selamimo.

Edžel nas je oslabio,
usta nam je otvorio.
Za nas bolne dok ležimo
ko upita - selamimo.

Ko nas bude otkrio,
ćefine nam sašio,
ko nas bude gasulio,
od srca ga selamimo.

Griješnim sallu mi učimo,
našem dostu polazimo,
a dženaze klanjačima
selam miraz ostavljamo.

Derviš Junus govorio,
potokom je suze lio,
a sve znano i neznano
što ostaje - selamimo.

Kad ti dođoh do mezara, ya Resulallah
Kad ti dođoh do mezara, ya Resulallah,
kad ti duša selam nazva, ya Habiballah,
ko Sulejman uz štap stajah, ya Nebijjallah,
obveseljen i kaharan, ya Šefiallah!

Sve do svoda nebeskoga
zavoljeh te, Muhammede,
više nego ikog svoga,
šefadžijo srca moga!

Dvorce, hazne, zijamete, ya Resulallah,
kralj i sultan ostavljaju, ya Habiballah,
zeman – ruka sve zamete, ya Nebijjallah,
vjetar na njih praha, ya Šefiallah.

Ti ostavi samo r'ječi, ya Resulallah,
ko svoj miraz od Rahmana, ya Habiballah,
da nam srce se izl'ječi, ya Nebijjallah,
kad od straha grješno ječi, ya Šefiallah!

TESKO VAMA KJAFIRI
Kada zvijezda nestane i kad sunce potamni
dľehenem se raspali
Teąko vama kjafiri, Teąko vama kjafiri
Sudnji dan kad nastupi

Kad se nebo rascjepi i planine pokrenu,
kada mrtvi ustanu
ko ce vama pomoci
Sudnji dan kad nastupi

Zbog nevjere u Boga, zbog grijeha teąkoga
gorjet cete u vatri
Teąko vama kjafiri, Teąko vama kjafiri
Sudnji dan kad nastupi

Nijekali ste sudnji dan, zekkum cete jesti vi
njim utrobe puniti
ko ce vama pomoći
Sudnji dan kad nastupi

A ti duąo smirena Rabbu svome vrati se
Zadovoljna i sretna
u dľennetu smjesti se
Rabuu svome vrati se u dľennetu smjesti se

Allah, Allah

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
41261

Powered by Blogger.ba