beats by dre cheap

Ahiretski uspjeh je važniji od dunjalučkog

Priča se da su u davna vremena mu'min - vjernik i kafir - nevjernik pošli da love ribu. Kada god bi nevjernik bacio mrežu u vodu spomenuo bi neka svoja hožanstva i svaki put bi izvukao mnogo ribe. Vjernik je svaki put spominjao ime Allahovo, ali ne uhvati baš nijedne ribe. Tek pred sami zalaz sunca uhvati se u njegovu rnrežu jedna jedina riba, ali se i ona nekako izmigolji iz mreže i otplovi u vodu. Vjernik se vrati kući ne noseći baš ništa, a nevjernik se vrati noseći cijeli tovar ribe. Melek, koji je bio zadužen da prati tog vjernika, se zbog njegovog slabog ulova prosto ožalostio, a kada se uzdigao na nebesa, Uzvišeni Allah mu pokaza mjesto u Džennetu koje je bilo pripremljeno za tog vjernika, pa Melek jako obradovan, reče:
- Tako mi Allaha! Ništa tom čovjeku neće nauditi šta god da ga zadesi na dunjaluku kada ga ova divota u Džennetu očekuje!
Onda je tom istom Meleku pokazano mjesto u Džehennemu koje je bilo određeno za onog nevjernika, pa kada je Melek to vidio on uzviknu:
- Allaha mi! Ništa mu neće koristiti sve ono što stekne na dunjaluku kada poslije toga mora da bude bačen u ovu strahotu!

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
http://vjernici.blogger.ba
02/09/2007 16:08