beats by dre cheap

Kako ojačati ljubav prema Allahu dž.š.

Jahja b. Muaz kaže:"Koliko se bojiš Allaha, toliko će te poštovati stvorenja, koliko voliš Allaha, toliko će te voljeti stvorenja, koliko se baviš Allahom, toliko će se stvorenja baviti tobom"!

  

 1. Učenjem Kur'ana sa razmišljanjem o njegovom sadržaju i razumijevanjem njegovih značenja i poruka. Studija o svakoj riječi, čak studija o svakom harfu. 

2. Približavanje Allahu putem dobrovoljnih ibadeta (nafila) nakon obavljenih fardova. Zasigurno se time postiže Allahova milost i pojačava ljubav prema Allahu.

3. Stalna svijest o Allahu, koja se ostvaruje putem jezika, srca i djela koja se čine s ciljem postizanja Allahova zadovoljstva. Koliko je jaka svijest o Allahu, tolika je i ljubav prema Njemu.

4. Davanje prednosti Allahovom naređenju nad željama, nagonima i strastima.

5. Otvaranje srca za Allahova lijepa imena, Njegova svojstva i njihovo spoznavanje u svakodnevnom životu.

6. Shvatanje Allahovih dobara, blagodati, Njegova dobročinstva, milosti i darežljivosti. Onaj koji daruje, obavezuje na ljubav.

7. Nešto što je najvažnije. Raznježivanje, smekšavanje srca pri stajanju pred Allahom.

Neposrednost u ibadetima. Snažan izraz u dovi. Ubjeđenje u uslišanje. Sve su to faktori što pojčavaju ljubav.

8. Osamljivanje sa Allahom u vrijeme Njegova silaska na dunjalučko nebo. Pred ili u zoru, sat prije sabah namaza. Istigfar, teoba i iskren vapaj za milošću. Eto novih impulsa ljubavi.

9. Druženje sa onima koji vole Allaha, upijanje svake korisne riječi koju kažu i išareta koji učine.

10. Otklanjanje svakog uzroka koji umanjuje ili slabi ljubav prema Allahu. Svake misli koja odvodi od svijesti o Allahu.

Napisao H. Subašić   

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
http://vjernici.blogger.ba
22/11/2007 11:08